I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Projekter og projektstøttende forløb

PROJEKTER OG PROJEKTSTØTTENDE FORLØB
Det kræver øvelse at arbejde projektorienteret. I afsnittet Projektkompetencer og
digitale værktøjer (Projekthåndbogen s. 22) beskriver vi fire centrale kompetencer, som eleverne udfolder i
projektorienteret undervisning – og som de derfor har brug for støtte til at lære (udfordringskompetence,
undersøgelseskompetence, produktkompetence og proceskompetence).
Det kan være en god ide at ’øve’ kompetencerne enkeltvis som forudsætning for
at kunne anvende dem i samspil. Der skelnes derfor her mellem egentlige projektforløb
og projektstøttende forløb:

• Projektforløb er længere enkeltfaglige eller tværfaglige forløb (fx en uge), hvor der
arbejdes med at integrere alle fire projektkompetencer ud fra de overordnede projektprincipper

• Projektstøttende forløb er “almindelige” faglige undervisningsforløb, som i tillæg til de
faglige mål sætter fokus på en udvalgt projektkompetence

De projektstøttende forløb kan fungere både som forberedelse til eller efterbearbejdning
af et projektforløb og placeres i årsplanen derefter.