I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Værdiorienteret it-didaktik

En værdiorienteret it-didaktik er ikke en færdig opskrift, men et grundlag for en løbende diskussion af hvad der er vigtigt i skolens anvendelse af it. Som en del af skolens løbende arbejde med udvik­lingsplanen indgår overvejelser over følgende fire hovedspørgsmål:

  • Hvordan spiller brugen af it sammen med skolens værdigrundlag, fagenes formål og elevernes it-dannelse?
  • Hvilke indholdsområder, mål og arbejdsformer i fagene kan beriges med it?
  • Hvilken progression kan der etableres i elevernes it-kompetencer og it-dannelse på tværs af fagene?
  • Hvordan kan skolens ressourceteam fungere som centrum for den it-didaktiske kompetenceudvikling?

Ledelsen har ansvaret for den løbende dialog om og udfærdigelse af udviklingsplanen.