I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Udviklingsprojektets indhold og dimensioner

Projektet sigter på skoleudvikling i tre dimensioner:

 

1. Projektets didaktiske dimension sætter fokus på inkluderende, digital projektdidaktik. Projektet bidrager med en moderne projektdidaktik, der sigter mod forståelse og fællesskab, understøtter elevernes udvikling af fire projektkompetencer, strukturerer projektundervisningen med loops og understøtter både elevernes og lærernes arbejde med digitale proces- og feedbackværktøjer.

 

2. Projektets teknologiske dimension bidrager til at kvalificere brugen af skolens egne digitale værktøjer til både undervisning, kompetenceudvikling og videndeling. Der sættes fokus på didaktisk analyse, vurdering og evt. indkøb af digitale læremidler og it-systemer med henblik på målrettet, udvidet og integreret anvendelse.

 

3. Projektets organisatoriske dimension drejer sig om mødesteder for videndeling og udvikling af skolens fælles it-didaktik i samspil med skolens læreplaner og værdigrundlag. Der sættes fokus på samspillet mellem skolens ressourcepersoner og den interne kompetenceudvikling (læringscenter-tanken).