I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Indhold og organisering

Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler er et forsknings- og skoleudviklingspro­jekt, der skaber rammer for udvikling af lærernes kompetencer, af undervisningen og af skolens organisering over to år. Her tilbydes bistand af særligt uddannede konsulenter, materialer og værktøjer til både lærere, elever og ledelse.

I menuen til venstre kan du downloade projekthåndbogen, der sammenfatter projektets indhold, begreber og modeller. Alt indhold i projekthåndbogen kan også tilgås i hjemmesidens forskellige menuer. Hjemmesiden indeholder derudover supplerende tekster, links, arbejdsark mm.

KOMPETENCE- OG SKOLEUDVIKLING

I projektet samarbejder lærere, ressourcepersoner, ledelse og eksterne konsulenter om:

  • Udvikling af en inkluderende projektdidaktik understøttet af digitale læremidler – konkret gennemføres 1-2 projektforløb og 2 mindre forløb pr. halvår
  • Opbygning af en ’eksempelbank’ for digitale projektforløb
  • Udvikling af rutiner for videndeling og intern kompetenceudvikling
  • Vurdering, indkøb og strategi for it og digitale læremidler
  • Refleksion over den fælles udviklingsledelse af skolen
  • Analyse og udvikling af skolens it-didaktik, læreplaner og værdigrundlag

ET UDVIKLINGSPROJEKT MED TRE DIMENSIONER

Projektorienteret undervisning. Projektets didaktiske dimension sætter fokus på inklude­rende, projektorienteret undervisning. Projektet bidrager med en projektdidaktik, der sigter mod forståelse og fællesskab, understøtter elevernes udvikling af projektkom­petencer, strukturerer projektundervisningen og støtter lærerne i at udvikle digitale undervisningsmiljøer.

Digitalisering. Projektets teknologiske dimension kvalificerer brugen af skolens egne digitale værktøjer til både undervisning, kompetenceudvikling og videndeling. Der sættes fokus på di daktisk analyse, vurdering og evt. indkøb af digitale læremidler og it-systemer med henblik på målrettet, udvidet og integreret it-anvendelse.

Skoleudvikling. Projektets organisatoriske dimension understøtter skolens udviklings­kapacitet og formulering af en fælles it-didaktik i samspil med skolens værdigrundlag. Der sættes fokus på samspillet mellem skolens lærere, teams og ressourcepersoner med henblik på intern kompetenceudvikling, og der skabes rammer for videndeling internt og på tværs af de deltagende skoler.

 

 

Figur: projektets indhold og dimensioner. Se også beskrivelse i projekthåndbogen (menu til venstre).

 

Projektets organisering

Projektet foregår i to ’bølger’ med henblik på at udbrede projektet til hele skolen og opnå erfaringer med intern videndeling og kompetenceudvikling:

1. bølge:

Deltagende lærere og skolens ressourcepersoner arbejder med:

- Udvikling af inkluderende, digital projektdidaktik i praksis

- Udarbejdelse af eksemplariske projektundervisningsforløb og opbygning af intern eksempelbank på skolen

- Analyse og udvikling af læreplaner og skolens fælles it-didaktik og værdigrundlag

 

2. bølge:

Deltagende lærere og ressourcepersoner arbejder med videreudvikling og forankring af projektet

Deltagende lærere og ressourcepersoner inddrager nye lærere i projektet, videregiver erfaring og udbreder projektet på skolen.

Desuden arbejdes der videre med projektets øvrige indholdselementer: videndeling, eksempelbank, læringscenter, ledelse, fælles it-didaktik og værdigrundlag.

 

Skolens organisering: tre niveauer af teams

I projektet inviterer vi til at gen-tematisere skolens organisering i et udviklingsperspektiv. Særligt

opfordrer vi til at udvikle et ’mellemniveau’ til understøttelse af den pædagogiske og

it-fagdidaktiske udvikling. Skolen kan således operere med tre niveauer af teams (ansvarsområder):

 

Ledelsesteamet skaber dialog om det strategiske niveau – hvad vil vi? og skaber rammer

og allokerer ressourcer til udviklingsarbejdet – hvordan gør vi? Ledelsen har også

ansvaret for, at der formuleres en langsigtet udviklingsstrategi på baggrund af erfaringer

fra projektet.

 

Ressource- eller vejlederteamet sammensættes af skolens ressourcepersoner, dvs. personale med

formelle eller uformelle kompetencer inden for et udviklingsområde, fx inklusion eller

it. Disse ressourcepersoner rustes gennem projektet til at fungere som interne vejledere

på skolen. Som team har ressourceteamet til opgave at understøtte og koordinere den

pædagogiske udvikling på skolen. Det indebærer bl.a. at formidle viden om udviklingsområder

som fx inklusion eller it, understøtte de pædagogiske teams samarbejde og

videndeling og koordinere samarbejdet mellem ressourcepersonerne og de pædagogiske

teams. Ressourceteamet fungerer ideelt set som et centrum for pædagogisk udvikling

(dvs. hverken top-down eller bottom-up, men ’udvikling fra midten’). Ressourceteamet

skal således understøtte en mere overordnet, fælles pædagogisk refleksion på skolen og

stå for at formulere en fælles, værdibaseret it-didaktik på skolen – ikke som en færdig

opskrift, men som udgangspunkt for nye diskussioner.

 

Pædagogiske teams samarbejder om at udvikle undervisningen. Opgaven kan ses

som tredelt: 1) at opbygge erfaring gennem praksis; 2) at reflektere, sprogliggøre og

videreudvikle praksis og 3) at praktisere intern oplæring og videndeling.