I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Opgaver for ledelse og ressourceteam, opstart

Opgaver for ledelse og ressourceteam, opstart (forslag)

1.    Udarbejde første udkast til udviklingsplan
2.    Udarbejde overblik over ressourcer, erfaringer og støttebehov på det digitale område gennem
-    Overblik over tilgængelige digitale læremidler og værktøjer på skolen – (Kategorisering af læremidler ud fra de tre grundtyper og projektkompetencer)
-    Overblik over digitale læremidler i praksis: hvad bruger lærerne og hvordan?
-    Producere katalog over behov – lærerkompetencer og materielle behov ift. udviklingsområderne
3.    Organisere videndeling (også gerne før projektstart): diskussion i og mellem lærerteams af undervisning med it – lærerteams kan bl.a. komme med eksempler på it ud fra forenklede fælles mål og ovennævnte vejledning
4.    Rammesætte løbende orientering, inspiration, diskussioner om DigiPro på resten af skolen (kompetencer, it og differentiering)

o    Evt. analyse af UVM’s Vejledning for it og medier ud fra de fire elevpositioner: http://www.emu.dk/modul/vejledning-det-tv%C3%A6rg%C3%A5ende-emne-it-og-m... – set i forhold til lærernes praksis på skolen