I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Ledelsesmodellen

LEDELSESMODELLEN

I tillæg til inddelingen i tre ansvarsområder kan ledelse af en skole med fordel betragtes som distribueret, dvs. som noget der udøves af alle skolens personale­grupper. Alle medarbejdere er med-ledende, men ud fra forskellige praksisperspektiver. Ledelsesmodellen kan bruges som et refleksionsværktøj til denne fælles ledelsesopgave og kan bidrage til en fælles begrebslighed og fælles fokus.

Ledelsesmodellen sætter fokus på fem dimensioner, som skal håndteres i den fælles ledelse af en udviklingsorienteret skole, dvs. af alle medarbejdere:

  • Materialitet: udvikling af de fysiske og virtuelle rammer
  • Pædagogik: udvikling af didaktisk refleksion og undervisning
  • Relationer: udvikling af professionelle samarbejdsrelationer og videndeling
  • Organisation: organisatorisk læring gennem opsamling og udbredelse af den samle­de erfaringsdannelse på skolen, fx via evalueringer og kompetenceudvikling
  • Værdier: Hvordan kommer skolens formål og værdier til udtryk i de øvrige ledel­sesdimensioner?

Det er væsentligt at have øje for alle fem dimensioner. Det betyder imidlertid ikke, at de alle skal være lige meget i fokus hele tiden. Det er hensigten at teamene forholder sig kreativt til modellen. I modellens åbne midte kan hvert team placere relevante fokus­punkter for den fælles forandringsproces. Dette fokus styrer spørgsmålene til de fem dimensioner.

Download som dokument