I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Refleksionsopgave: IT og læreplaner

I arbejdet med at udvikle en værdiorienteret it-didaktik kan anvendes følgende overordnede refleksionsspørgsmål:

 • Hvordan spiller brugen af it sammen med skolens værdigrundlag, fagenes formål og elevernes it-dannelse?
 • Hvilke indholdsområder, mål og arbejdsformer i fagene kan beriges med it?
 • Hvilken progression kan der etableres i elevernes it-kompetencer og it-dannelse på tværs af fagene?
 • Hvordan kan skolens ressourceteam fungere som centrum for den it-didaktiske kompetenceudvikling?

Nedenfor følger yderligere konkrete refleksionsopgaver til de forskellige team, som sætter fokus på it i fagenes læreplaner:

1. Opgave til lærerne (pædagogiske team): om it i fagenes bestemmelser

Hvilke krav om arbejde med it er der ifølge fagets mål, som det er formuleret i de på skolen gældende mål (fx de vejledende undervisningsplaner eller færdigheds-, videns- og kompetencemål hvis Forenklede Fælles Mål benyttes):

 • Undersøg hvad der står om it og digitalt arbejde i målene og evt. i ministeriets vejledende læseplan. (Brug fx avanceret søgning i pdf dokument).
 • Undersøg et planlagt eller gennemført undervisningsforløb: Hvilke af de it-relaterede mål fremmes gennem undervisningsforløbet?
 • Hvordan kunne forløbet justeres så flere it-relaterede mål blev fremmet?

 

2. Opgave til ressourceteamet: vejledningen It og medier

I folkeskolen skal det tværgående tema ”it og medier” indgå i fagenes undervisning, jf. vejledningen It og medier (emu.dk). I vejledningen omtales fire positioner, som eleverne kan indtage i forbindelse med arbejdet med it og medier i skolen.

 1. Eleven som kritisk undersøger
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager.

Tilrettelæg med udgangspunkt i vejledning it og medier en dialog med klassernes lærere om, hvilke it og medie-kompetencer de udvikler hos eleverne gennem deres undervisning:

 • Er der fx nogen positioner, eleverne kun arbejder med perifert eller ikke arbejder med, jf. skolens undervisningsplaner?
 • Er der behov for at gøre noget anderledes, hvis vejledningen i it og medier skal inspirere skolens undervisning?

 

3. Opgave til ledelsen: Plan for it-udvikling

 • Hvad er vigtigt og værdifuldt for skolen ifht. elevernes it-kompetencer og brugen af it?
 • Hvad vil skolen være kendt for ifht. elevernes it-kompetencer og brugen af it i undervisningen?
 • Er der behov for ændringer i skolens brug af it, så der bliver bedre overensstemmelse mellem disse mål og hhv. undervisningsplaner og undervisnings- og ledelsespraksis?
 • Indføj de ønskede ændringer som del af skolens udviklingsplan (se særskilt skabelon).