I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Opskalering på skolen

Projektet foregår i to ’bølger’ med henblik på at udbrede projektet til hele skolen og opnå erfaringer med intern videndeling og kompetenceudvikling.

Ledelsen har ansvaret for at koordinere opskaleringen.

Vi anbefaler at skolen arrangerer en intern, pædagogisk dag i begyndelsen af skoleåret 2016 med henblik på videndeling og opskalering, og at det sikres at bølge 1- og bølge 2-lærere og interne vejledere/ressourcepersoner derefter kan mødes jævnligt om opskaleringen.

1. bølge:

Deltagende lærere og skolens ressourcepersoner arbejder med:

- Udvikling af inkluderende, digital projektdidaktik i praksis

- Udarbejdelse af eksemplariske projektundervisningsforløb og opbygning af intern eksempelbank på skolen

- Analyse og udvikling af læreplaner og skolens fælles it-didaktik og værdigrundlag

2. bølge:

Deltagende lærere og ressourcepersoner arbejder med videreudvikling og forankring af projektet

Nye lærere inddrages i projektet, og bølge 1-lærere videregiver erfaring og støtter sammen med interne vejledere/ressourcepersoner udbredelse af projektet på skolen.

Desuden arbejdes der videre med projektets øvrige indholdselementer: videndeling, eksempelbank, læringscenter, ledelse, fælles it-didaktik og værdigrundlag.