I betragtning af den ovenfor beskrevne situation, valget mellem generiske og det oprindelige produkt er udelukkende et personligt valg cialis Den vigtigste ting at huske – før behandlingen er startet, er det mere effektivt og billigere. For eksempel, det er bedre at købe viagra på de første tegn på impotens viagra end at trække op til, indtil kirurgi bliver den eneste behandlingsmulighed.

Skoleudvikling – teamenes opgaver

SKOLEUDVIKLING – IT-DIDAKTIK OG VÆRDIGRUNDLAG

Inkluderende digital projektdidaktik sigter mod at bidrage til skolens samlede udviklings­kapacitet med særlig henblik på at udarbejde en værdibaseret it-didaktik. Det sker bl.a. ved at gøre systematiske erfaringer med

 • Praksisnær undervisningsudvikling
 • Samarbejdskultur og samarbejdsfora
 • Mødesteder og rutiner for videndeling
 • Intern kompetenceudvikling og brug af ressourcepersoner
 • Analyser af læreplaner, vejledninger og it-brug i fagene og på skolen
 • Udvikling af en fælles værdiorienteret it-didaktik

SKOLENS ORGANISERING: TRE NIVEAUER AF TEAMS

Vi inviterer til at gen-tematisere skolens organisering i et udviklingsperspektiv. Særligt opfordrer vi til at udvikle et ’mellemniveau’ til understøttelse af den pædagogiske og it-fagdidaktiske udvikling. Skolen kan således operere med tre niveauer af teams (an­svarsområder):

Ledelsesteamet skaber dialog om det strategiske niveau – hvad vil vi? og skaber ram­mer og allokerer ressourcer til udviklingsarbejdet – hvordan gør vi? Ledelsen har det overordnede ansvar for:

 • at støtte lærernes udvikling og skriftliggørelse af projektforløb og projektstøttende forløb
 • at støtte videndeling på skolen om it-didaktik
 • at støtte opbygning af skolens eksempelbank
 • at støtte opskalering af udviklingsprojektet til skolens øvrige lærere (bølge 2)
 • at bruge skolens udviklingsplan som løbende dialogredskab
 • at støtte den løbende analyse og diskussion af en værdiorienteret it-didaktik på skolen
 • at støtte opbygningen af et ressource- eller vejlederteam (se nedenfor)

Ressource- eller vejlederteamet sammensættes af skolens ressourcepersoner, dvs. personale med formelle eller uformelle kompetencer inden for et udviklingsområde, fx inklusion eller it. Ressourceteamet fungerer som centrum for skolens pædagogiske udvikling bl.a. ved

 • at fungere som interne vejlede­re på skolen
 • at formidle viden om udviklings­områder som fx inklusion eller it
 • at understøtte de pædagogiske teams samarbejde, videndeling og didaktiske analyser (fx læreplansanalyser)
 • at understøtte den løbende diskussion af en værdiorienteret it-didaktik på skolen

Pædagogiske teams samarbejder om at udvikle undervisningen, dvs.

 • at opbygge erfaring gennem praksis
 • at reflektere, begrebsliggøre og videreudvikle praksis
 • at praktisere intern oplæring og videndeling

DISTRIBUERET LEDELSE – LEDELSESMODELLEN

I tillæg til den ovennævnte inddeling i tre ansvarsområder kan ledelse af en skole med fordel betragtes som distribueret, dvs. som noget der udøves af alle skolens personale­grupper. Alle medarbejdere er med-ledende, men ud fra forskellige praksisperspektiver. Ledelsesmodellen kan bruges som et refleksionsværktøj til denne fælles ledelsesopgave og kan bidrage til en fælles begrebslighed og fælles fokus.